• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

GENEL BİLGİLER

İzmir Bakırçay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Üniversitemizin 20.08.2016 tarih ve 6745 numaralı kanun ile kurulmasıyla eğitim faaliyetlerine başlamıştır ve bünyesinde Yabancı Diller Bölümü’nü barındırmaktadır..

  • İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı tüm Fakülte ve Yüksekokullarda Zorunlu yabancı dil dersleri ve mesleki İngilizce derslerinin yürütülmesi,
  • üniversite bünyesinde yapılan Yabancı Dil sınavlarının hazırlanması ve uygulanması, ve
  • eğitim dilinin İngilizce olduğu programlara yerleştirilen öğrenciler için hazırlık yılı dil eğitiminin  programlanması ve sunulması

Yüksekokulumuzun görev alanını oluşturur.

Yabancı dil hazırlık eğitimi, öğretim dili İngilizce olan bölümlere kayıt yaptırmış öğrencilere yönelik ileri düzey İngilizce eğitimi sunan bir programdır. Hazırlık eğitim programlarının planlanması, organizasyonu ve yürütülmesinden sorumlu olan okulumuz, yabancı dil eğitiminde uzmanlaşmış eğitim kadrosu ile eğitim dili İngilizce olan bölümlerdeki öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri için gerekli olan akademik okuma, dinleme, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu faaliyetlere ek olarak, Yüksekokulumuz eğitim dili Türkçe olan bölümlere sağlanan zorunlu ya da seçmeli yabancı dil dersleri kanalıyla öğrencilerin akademik, sosyal ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce’yi dört temel beceride (okuma, konuşma, dinleme ve yazma) etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Program ve Materyal Geliştirme Birimi, Mesleki Gelişim Birimi ve Öğrenci Destek Birimi bulunmaktadır.