• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

GENEL BİLGİLER

İzmir Bakırçay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Üniversitemizin 20.08.2016 tarih ve 6745 numaralı kanun ile kurulması ile Yabancı Diller Bölümü olmak üzere bir bölümden  oluşmaktadır. İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı tüm Fakülte ve Yüksekokullarda Zorunlu yabancı dil dersleri ve mesleki İngilizce derslerinin yürütülmesi, Üniversite bünyesinde yapılan Yabancı Dil sınavlarının hazırlanması ve uygulanması ve eğitim dilinin İngilizce olduğu programlar için hazırlık dil eğitiminin  programlanması ve sunulması Yüksekokulumuzun  görev alanını oluşturur. Yabancı dil hazırlık eğitimi, öğretim dili İngilizce olan bölümlere yönelik ileri düzey İngilizce eğitimi sunan bir programdır. Hazırlık eğitim programlarının planlanması, organizasyonu ve yürütülmesinden sorumlu olan okulumuz, öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri için gereken okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ayrıca yabancı dil eğitiminde uzmanlaşmış kadrosu ile eğitim dili İngilizce olan bölümlerdeki öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri için gerekli olan akademik okuma, dinleme, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Bu faaliyetlere ek olarak,  Yabancı Diller Yüksekokulu’nun diğer bir amacı, eğitim dili Türkçe olan bölümlere sağlanan zorunlu ya da seçmeli yabancı dil dersleri kanalıyla öğrencilerin akademik, sosyal ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce’yi dört temel beceride (okuma, konuşma, dinleme ve yazma) etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Ölçme ve Değerlendirme Birimi, Materyal Geliştirme Birimi, Mesleki Gelişim Birimi ve Öğrenci Destek Birimi bulunmaktadır.