YÖNETİM

 

Prof.Dr. Tuncer ASUNAKUTLU

Yüksekokul Müdürü

İletişim: 1130

E- posta: tuncer.asunakutlu@bakircay.edu.tr

 

Öğr.Gör. Ferdiye Güner ATAK

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

İletişim: 1221

E- posta: ferdiyeguner.atak@bakircay.edu.tr

 

 

 

Öğr.Gör. Zübeyir Savaş

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

İletişim: 1222

E- posta: zubeyir.savas@bakircay.edu.tr

 

   

Sabahattin TÜMKAYA

Yüksekokul Sekreteri

İletişim: 1142

E- posta: sabahattin.tumkaya@bakircay.edu.tr